The Fullbright Scholarship

Giá trị: 3500
Trường: Missouri University of Science And Technology
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
thưởng cho sinh viên quốc tế 3.500 USD mỗi học kỳ mùa thu hoặc mùa xuân và 1.200 USD cho học kỳ mùa hè.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!