The Gates Millenium Scholarship

Giá trị: 20000 USD
Trường: University of Massachusetts Amherst
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên đại học từ bất kỳ khóa học nào đều có thể tận dụng điều này. Sinh viên sau đại học phải theo đuổi các nghiên cứu về toán học, khoa học, kỹ thuật, giáo dục hoặc khoa học thư viện để đủ điều kiện. Học sinh phải thể hiện nhu cầu tài chính và thành tích xuất sắc để được xem xét.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!