The Hodson Trust Scholarship

Giá trị: $55,000 USD
School: Johns Hopkins University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Tổng số xuất: 20
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tối thiểu 6.0 IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dựa trên thành tích học tập của cá nhân. - Những học bổng này được trao cho dưới 20 sinh viên năm nhất mỗi năm - Học bổng được tự động gia hạn mỗi năm, với điều kiện du học sinh phải duy trì điểm trung bình 3.0. - Số tiền học bổng sẽ không đổi trong suốt quá trình học đại học của sinh viên. - Tất cả sinh viên năm nhất đăng ký nhập học sẽ được xem xét cho Học bổng Hodson Trust.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!