The Hotel School Student

Giá trị: 4,000 AUD
School: The Hotel School
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Đạt được các yêu cầu đầu vào kèm theo bài luận không quá 200 từ bằng tiếng Anh hoặc video dài 2 tiếng giải thích vì sao mình xứng đáng nhận được học bổng từ trường The Hotel School.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!