The International Student Outlook (ISO) Scholarship is available to onshore international

Giá trị: 15% học phí
Trường: University of Sunshine Coast
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng ISO sẽ áp dụng cho sinh viên quốc tế bắt đầu: - Chấp nhận đề nghị cho một chương trình USC với ý định học tập trong khuôn viên trường *; và có ý định có visa du học; và - Bắt đầu chương trình học tại trường - Được ghi danh vào một thời gian giảng dạy với ngày điều tra dân số trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Mô tả:
Học bổng Triển vọng Sinh viên Quốc tế (ISO) dành cho sinh viên quốc tế trên bờ cho tất cả các chương trình USC bắt đầu vào năm 2021 và 2022 trên tất cả các cơ sở của USC Queensland.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!