The Max Banks Research Scholarship in Earth Sciences

Giá trị: $ 7.500
Trường: Australian Maritime College
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Các tiêu chí đủ điều kiện sau đây áp dụng cho học bổng này: - Ứng viên Tiến sĩ trong ngành Khoa học Trái đất, ưu tiên Địa chất - Ứng viên tiến sĩ đã được đề nghị hoặc được trao một khoản phụ cấp cơ bản theo tỷ lệ RTP - Chứng minh thành tích học tập
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!