The McCall MacBain Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: McGill University
Hạn nộp hồ sơ: 22 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Có quốc tịch/ thường trú tại Canada - Có bằng cử nhân đại học - Được nhận vào chương trình thạc sỹ/ đào tạo sau đại học tại trường
Mô tả:
Học bổng hướng tới sinh viên có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, sự đồng cảm, trí tuệ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; Những người mong muốn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa và lâu dài, đồng thời cải thiện cuộc sống của người khác.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!