The McGowan Fellowship Fund

Giá trị: 100% học phí
School: Columbia University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm hai ngành kinh tế tại trường Columbia University - Có thành tích học tập xuất sắc: Thuộc 5% sinh viên xuất sắc nhất trong lớp - Nộp bài luận trong hồ sơ đăng ký học bổng
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng dựa vào thành tích của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Bảng điểm năm nhất đại học - Bài luận xin học bổng
Mô tả:
Học bổng nhằm hỗ trợ các sinh viên năm 2 chuyên ngành kinh tế có thành tích học tập xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!