The New York Film Academy’s Merit Based Tuition Award

Giá trị: $500 USD một năm
Trường: New York Film Academy
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận Phần thưởng Học phí Dựa trên Thành tích, các ứng viên phải được chấp nhận vào chương trình Cử nhân Nghệ thuật hoặc Cử nhân Mỹ thuật. Các ứng viên được đánh giá dựa trên thông tin được cung cấp trong quá trình tuyển sinh bao gồm điểm trung bình trung học và tài liệu về vai trò lãnh đạo, giải thưởng, dịch vụ cộng đồng hoặc tham gia nghệ thuật. * Các ứng viên quốc tế muốn được xem xét nhận Phần thưởng học phí dựa trên thành tích phải có bảng điểm học tập được WES quy đổi thành điểm trung bình tương đương của Hoa Kỳ.
Mô tả:
Giải thưởng Học phí Dựa trên Thành tích Giải thưởng Học phí Dựa trên Thành tích của Học viện Điện ảnh New York cung cấp hỗ trợ tài chính cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn của các Chương trình Cử nhân Nghệ thuật và Cử nhân Mỹ thuật của trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!