The Outstanding Academic Excellence Scholarship

Giá trị: $15,000 một năm
Trường: Southern Cross University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận học bổng này, ứng viên phải: - Sinh viên quốc tế đang bắt đầu hoặc chuyển sang khóa học mới trong Phiên 2, 2020 hoặc Phiên 1, 2021. - Học sinh phải toàn thời gian (tức là 3 đơn vị trở lên trong mỗi kỳ học) - Học sinh phải có khả năng chứng minh một tiêu chuẩn rất cao của Nhập cảnh vào khóa học (tức là. Phải hoàn thành bằng tốt nghiệp được xếp loại trở lên với kết quả xuất sắc). - Sinh viên phải học một trong các khóa học sau: Tại cơ sở Lismore - Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering - Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering - Bachelor of Engineering (Honours) in Coastal Systems - Bachelor of Environmental Science - Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Marine Science and Management - Bachelor of Forest Science and Management - Bachelor of Marine Science and Management - Graduate Diploma of Forest Science and Management - Master of Forest Science and Management Tại cơ sở Coffs Harbour - Bachelor of Marine Science and Management - Master of Marine Science and Management
Mô tả:
Đại học Southern Cross hân hạnh mang đến cho sinh viên đã thể hiện tiềm năng học tập xuất sắc, cơ hội nộp đơn xin học bổng Xuất sắc trong học tập xuất sắc. Những học bổng này được thiết kế để hỗ trợ sinh viên quốc tế có thành tích cao học tập tại Lismore hoặc Coffs Harbour Campus.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!