The Satir Research Scholarship 2021-2023

Giá trị: $1000 CAD
Trường: City University of Seattle in Canada (Edmonton)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đạt GPA 3.0 trở lên Viết bài báo nghiên cứu dựa trên phương pháp trị liệu Satir Hoàn thành bài báo nghiên cứu trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/12/2023
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!