The Talent Based Tuition Award

Giá trị: $500 USD một năm
School: New York Film Academy
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả các Giải thưởng Dựa trên Tài năng đều dựa trên cuộc thử giọng hoặc danh mục đầu tư của ứng viên và được Bộ phận Tuyển sinh xác định trong quá trình tuyển sinh.
Mô tả:
Giải thưởng Học phí Dựa trên Tài năng Giải thưởng Học phí Dựa trên Tài năng là một chương trình được thiết kế để xác định những ứng viên có năng khiếu đặc biệt cho chương trình học của họ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!