The UCI Campuswide Scholarships

Giá trị: Được nhà trường quyết định
Trường: University of California Irvine
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học full-time tại UCI. - GPA hoặc GPA tích luỹ tối thiểu 2.5.
Mô tả:
Học bổng UCI Campuswide là học bổng được dành để đề cao sự toàn diện của sinh viên. Để nhận học bổng này, nhà trường sẽ xem xét những yếu tố của sinh viên như: thành tích học tập xuất sắc, kinh nghiệm lãnh đạo, kinh nghiệm phục vụ cộng đồng, nghị lực vượt qua hoàn cảnh và nhu cầu tài chính.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!