The UCI Distinguished Scholarships

Giá trị: Được nhà trường quyết định
Trường: University of California Irvine
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học full-time tại UCI. - GPA hoặc GPA tích luỹ tối thiểu 2.5
Mô tả:
The UCI Distinguished Scholarships là Học bổng của Nhà quản lý và hiệu trưởng nhà trường. Sinh viên không cần phải làm đơn xin học bổng này, vì Văn phòng Tuyển sinh UCI tự động xem xét tất cả sinh viên mới dựa trên đơn đăng ký chung UC của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!