The University of Adelaide College High Achiever Progression Scholarship

Giá trị: trị giá 25% học phí
Trường: University of Adelaide
Điều kiện nộp học bổng
The University of Adelaide College High Achiever Progression Scholarship: trị giá 25% học phí dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng của Adelaide và nhập học bậc cử nhân.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!