The YouTube Scholarship

Giá trị: $14,500/năm
Trường: National Institute of Dramatic Art
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Đối với sinh viên bằng cử nhân chuyên ngành nghệ thuật (BFA) có kinh nghiệm trong nhóm thiểu số của ngành công nghiệp điện ảnh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!