Think Big Undergraduate Scholarships

Giá trị: £5,000 hoặc £10,000
Trường: University of Bristol
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 03, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn nên: _ Được phân loại là du học sinh vì mục đích trả phí _ Đăng ký bất kỳ khóa học đại học nào có tại Đại học Bristol, ngoài nha khoa, y học và khoa học thú y Bắt đầu chương trình đại học của bạn vào tháng 9 năm 2021 _ Chưa nhận được khoản tài trợ khác tương đương với toàn bộ học phí cùng với học bổng Bristol
Mô tả:
Học bổng Think Big mang đến cơ hội cho các sinh viên quốc tế tương lai đăng ký tài trợ để chi trả cho học phí. Những học bổng này dành cho tất cả các khóa học đại học đủ điều kiện và sẽ được trao cho tất cả các năm học đại học tại Đại học Bristol.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!