Tourism- Global Travel Student Bursary

Giá trị: $80
Trường: Fleming College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đang học kì 2 hoặc 3 tại trường - Có nhu cầu hỗ trợ tài chính - GPA hiện tại tối thiểu 2.0 - Sinh viên đang tham gia Tourism - Travel Program
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập và nhu cầu hỗ trợ tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên đang học học kì 2 và 3 tại Fleming College.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!