TRANSFER ACADEMIC SCHOLARSHIPS

Giá trị: $6,000 - $10,000
Trường: Oral Roberts University
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 10, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Mức 1 (GPA 3.50+) - $ 10.000 Mức 2 (GPA 3.00-3.49) - $ 9,000 Mức 3 (GPA 2.50-2.99) - $ 8,000 Mức 4 (GPA 2.00-2.49) - $ 6,000
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên đạt GPA từ 2.0 trở lên. GPA càng cao, học bổng càng lớn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!