Transfer Scholarships

Giá trị: 5000 CAD
Trường: Vancouver Island University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 160
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho những sinh viên đã hoàn thành ít nhất một năm học toàn thời gian và phải chuyển đến một cơ sở giáo dục sau trung học công lập khác ở BC để hoàn thành chương trình học của mình.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!