Trent University Entrance Scholarships

Giá trị: Lên đến CAD 3000
Trường: Trent University
Hạn nộp hồ sơ: 16 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng trên website trường Để đủ điều kiện: _ Bạn phải là một sinh viên quốc tế sẽ học tập tại Canada bằng giấy phép du học. _Bạn phải đăng ký vào một chương trình đại học tại Đại học Trent cho kỳ nhập học mùa thu năm 2022. _Bạn phải nhập học Đại học Trent từ một trường trung học, cao đẳng hoặc đại học khác được công nhận. _Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của Đại học Trent, bao gồm các yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể về bằng cấp và Tiêu chuẩn Nhập học Ngôn ngữ Anh. _Bạn phải chứng minh thành tích học tập vượt trội (“Tiêu chuẩn trung bình hoặc tương đương). _Bạn phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo thông qua dịch vụ cộng đồng hoặc xuất sắc trong nghệ thuật, thể thao hoặc các lĩnh vực thành tích cá nhân khác.
Mô tả:
Tất cả các sinh viên đăng ký vào Trent đều được tự động xem xét cho Học bổng Đầu vào của Đại học Trent, được trao cho thành tích xuất sắc trong học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!