Trustee Scholars Program

Giá trị: Toàn bộ học phí
Trường: Hofstra University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Điểm SAT / ACT trung bình là 1530 trên thang điểm 1600, điểm trung bình tối thiểu là 3,7 (0-92%) và đứng trong top 10% ở trường Trung học của họ
Mô tả:
Học bổng toàn phần bốn năm này dành cho những sinh viên có thành tích học tập ấn tượng, thể hiện cam kết với cộng đồng và trường học, và những tài năng xuất sắc khác. Học bổng này được cung cấp cho các ứng viên hàng đầu của Đại học Hofstra, những người thể hiện sự xuất sắc trong học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa. Trong số những sinh viên đăng ký vào Hofstra cho năm học 2019-2020, học bổng này được trao cho những sinh viên đạt trung bình 1523 điểm SAT (hoặc ACT tương đương) và điểm trung bình có trọng số là 4,2 và thường nằm trong 10% điểm cao nhất của họ lớp tốt nghiệp của trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!