Trustees Scholarship

Giá trị: 50%
Trường: Purdue University at West Lafayette
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Có các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT. - Có kinh nghiệm và hồ sợ bản thân tốt. - Xét duyệt bảng điểm các tín chỉ ở trường đại học bạn đã học.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế và các sinh viên trong nước nước đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học tại trường. - Học bổng cho phép hỗ trợ tất cả các chuyên ngành học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!