UAF CTC Diesel Program Scholarship

Giá trị: 1,000 USD
Trường: University of Alaska Fairbanks
Hạn nộp hồ sơ: 09 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Là sinh viên của Chương trình Diesel Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng của Đại học Alaska Fairbanks.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!