UD Trustee Scholarship

Giá trị: Số tiền thưởng- 16.000 USD
School: University of Delaware
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh phải duy trì điểm trung bình 3.0 và kiếm được 12 tín chỉ mỗi học kỳ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!