Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

Giá trị: 25% học phí
Trường: University of Technology Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1. IELTS đạt điều kiện đầu vào ngành học và GPA 75% 2. Hoàn thành Lớp 12 tại Úc hoặc các chương trình được công nhận tương đương ngoài nước Úc 3. Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của chương trình đại học đã chọn tại UTS 4. Học toàn thời gian tại UTS trong khuôn viên trường (Sydney)
Mô tả:
Học bổng nhằm thu hút các sinh viên quốc tế có thành tích cao đăng ký tham gia chương trình khóa học đại học tại UTS ở Sydney.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!