Undergraduate Dean's Scholarships

Giá trị: 40000 USD
Trường: University of California, Santa Cruz
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Với giá trị khác nhau từ 12.000 USD đến 40.000 USD trải dài trong bốn năm, học bổng này được trao cho những sinh viên năm nhất không cư trú mới được nhận vào học có những đóng góp về học thuật và văn hóa cho cộng đồng các học giả. Đây là học bổng tự động, vì vậy không cần phải nộp đơn riêng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!