Undergraduate International Student Welcome Solidarity Scholarship

Giá trị: CAD1,000 - CAD2,000
Trường: University of Regina
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng sẽ được tự động trừ vào kỳ học tiếp theo khi học sinh nhập học vào các kỳ Thu, Đông, Xuân/Hè năm 2021 và 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!