Undergraduate Outstanding Achievement Scholarship

Giá trị: £2,500
Trường: University of Birmingham
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 06, 2021
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
- Đã nhận được thư mời nhập học tại một chương trình đào tạo toàn thời gian tại University of Birmingham - Đáp ứng các điều kiện đầu vào của chương trình học - Là sinh viên quốc tế có khả năng tự chi trả học phí tại trường và phí sinh hoạt tại Anh
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Điền đơn xin học bổng online Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng hướng đến các sinh viên xuất sắc các theo học chương trình đào tạo bậc cử nhân tại trường. Tuy nhiên học bổng chỉ áp dụng cho một số lĩnh vực nhất định, bao gồm: Nghệ thuật và Luật, Kỹ thuật và Khoa học vật lý, Khoa học Đời sống và Môi trường, Khoa học Y khoa và Nha khoa, Khoa học Xã hội.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!