Undergraduate program

Giá trị: $24,607,80
Trường: Université de Montréal
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên ghi danh vào một chứng chỉ, chương trình chính, phụ, chương trình ngắn hạn và chương trình năm dự bị cho các nghiên cứu đại học sẽ tự động nhận được giải thưởng cấp độ C.
Tiêu chí xét học bổng
Đăng kí nhập học. Hồ sơ của các ứng viên mới sẽ được đánh giá để xác định tính đủ điều kiện và số lượng học bổng miễn trừ của họ.
Mô tả:
Cấp độ A: $12.465,60 mỗi năm (2 buổi, tương đương 30 tín chỉ) hoặc $6.232,80 mỗi buổi (15 tín chỉ) hoặc $415,52 cho mỗi tín chỉ Cấp độ B: $ 5,940,90 mỗi năm (2 buổi, tương đương 30 tín chỉ) hoặc $ 2,970,45 mỗi phiên (15 tín chỉ) hoặc $ 198,03 mỗi tín chỉ Cấp độ C: $2.078,10 mỗi năm (2 buổi, tương đương 30 tín chỉ) hoặc $1.039,05 mỗi buổi (15 tín chỉ) hoặc $69,27 cho mỗi tín chỉ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!