Undergraduate Support Scheme

Giá trị: £6,000 - £15,000
Trường: London School of Economics and Political Science, University of London
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 05, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã nhận được lời mời nhập học vào chương trình bậc cử nhân tại trường - Sinh viên gặp khó khăn trong việc chi trả học phí tại trường
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào điều kiện tài chính và sự thể hiện của ứng viên trong hồ sơ học bổng
Hồ sơ xin học bổng
- Điền đơn xin học bổng online - Scan và nộp các giấy tờ cần thiết Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng hướng đến các sinh viên quốc tế không có đủ điều kiện tài chính để chi trả cho việc học tại trường. Mức hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào tình hình kinh tế và quốc tịch của ứng viên, tuy nhiên, học bổng có thể được gia hạn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!