Uni Enrol-Xilnex RM300 Bursary

Giá trị: $300
Trường: Raffles College of Higher Education
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bất kỳ sinh viên nào đăng ký thông qua Uni Enroll và đăng ký thành công vào trường cao đẳng hoặc đại học tức là đã thanh toán phí học kỳ đầu tiên và trong vòng 1 tháng sau khi định hướng.
Mô tả:
- Phiếu này được trao cho sinh viên ngoài các ưu đãi học bổng - Học bổng có giá trị cho tất cả các đối tượng
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!