University Engineering Scholarship

Giá trị: $5.800
Trường: Singapore Institute of Technology (SIT)
Hạn nộp hồ sơ: 17 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Học sinh không được đồng thời nắm giữ bất kỳ học bổng, học bổng, học bổng, trợ cấp, giải thưởng hoặc trợ cấp nào khác mà không có sự chấp thuận trước của Trường. - Học sinh được yêu cầu duy trì thành tích học tập tốt (có thể được xem xét mỗi học kỳ) và hạnh kiểm mọi lúc. Thiệt hại thanh lý có thể được áp dụng do học giả hoặc trường đại học rút tiền sớm hoặc chấm dứt học bổng. - Sau khi tốt nghiệp, học sinh phải thực hiện cam kết 4 năm bằng cách làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật/Công nghệ tại Singapore.
Mô tả:
Học bổng Kỹ thuật Đại học (UES) dành cho những người có Bằng Bách khoa từ Singapore để theo đuổi các chương trình đại học toàn thời gian tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Học viện Công nghệ Singapore (SIT) và Đại học Công nghệ Singapore. Công nghệ và Thiết kế (SUTD).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!