University of Adelaide College pathway (Kaplan pathway)

Giá trị: 25% – 30% học phí
Trường: The University of Adelaide College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 06, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Chương trình Dự bị ĐH: Hết lớp 11, GPA >7.5-8.5, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) Chương trình Cao đẳng: Hết lớp 12, GPA >7.2, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!