University of Adelaide Global Leaders Scholarships

Giá trị: 30% học phí
Trường: The University of Adelaide College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 06, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Là chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc trong những năm trước đó. Học bổng có giá trị lên đến 30% toàn bộ học phí của chương trình bạn theo học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!