University of Alberta Centennary Scholarship

Giá trị: $30,000 CAD
Trường: University of Alberta
Hạn nộp hồ sơ: 11 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Thành tích học tập xuất sắc - Chứng minh được phẩm chất lãnh đạo qua hồ sơ - Sinh viên năm nhất của bằng học Cử nhân của University of Alberta
Mô tả:
Học bổng trị giá 20.000 CAD được trao trong 4 năm học và cần nộp hồ sơ đăng kí
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!