University of Alberta International Entrance Citation

Giá trị: $40,000 CAD
Trường: University of Alberta
Hạn nộp hồ sơ: 11 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Thành tích học tập xuất sắc - Chứng minh được khả năng, phẩm chất lãnh đạo - Sinh viên năm nhất bậc Cử nhân
Mô tả:
Học bổng trị giá 20.000 CAD được trao trong bốn năm học, dựa trên thành tích học tập vượt trội, chứng minh được phẩm chất lãnh đạo, năng nổ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và vì cộng đồng. Chương trình này yêu cầu ứng viên phải nộp hồ sơ đăng ký
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!