University of Auckland International Student Excellence Scholarship

Giá trị: $ 10.000
Trường: University of Auckland
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 04, 2022
Tổng số xuất: 50
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế trả toàn bộ học phí mới thực hiện PGDip hoặc Thạc sĩ từ 120 điểm trở lên, không bao gồm thạc sĩ theo luận án hoặc bằng đại học (với bằng cấp trung học hoặc sau trung học ở nước ngoài)
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế mới đại học và sau đại học, lên đến $ 10.000 đối với học phí bắt buộc. Mục đích chính của Học bổng là thu hút sinh viên quốc tế mới có năng lực cao đăng ký theo học chương trình đại học hoặc sau đại học được giảng dạy từ một năm trở lên tại Đại học Auckland.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!