University of Auckland Vietnam Excellence Scholarship

Giá trị: $10,000
Trường: University of Auckland
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 03, 2022
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế trả toàn bộ học phí mới từ Việt Nam có Bằng sau đại học hoặc bằng thạc sĩ từ 120 điểm trở lên, không bao gồm thạc sĩ theo luận án hoặc bằng đại học (có bằng cấp trung học hoặc sau trung học ở nước ngoài)
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế mới đại học và sau đại học từ Việt Nam, lên đến $ 10.000 đối với học phí bắt buộc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!