University of Calgary Award for International Student Athletes

Giá trị: $10,000 CAD
Trường: University of Calgary
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 11, 2022
Tổng số xuất: 3
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế bậc đại học trong chương trình cấp bằng đại học vào học kỳ mùa thu sắp tới - Đáp ứng yêu cầu về Trình độ Anh ngữ. - Sinh viên quốc tế phải trả một khoản phí khác biệt và không phải là công dân Canada hoặc Thường trú nhân của Canada - Sinh viên nhập học phải có điểm trung bình xét tuyển đạt từ 80,0% trở lên.
Tiêu chí xét học bổng
- Học sinh tiếp tục phải có điểm trung bình trên 2,00 so với mùa thu và mùa đông trước
Mô tả:
University of Calgary Award for International Student Athletes là học bổng được cung cấp hàng năm cho sinh viên quốc tế thể thao. Giá trị giải thưởng là học phí và các khoản phí bắt buộc tối đa là $ 10.000. Người nhận phải là thành viên của đội thể thao liên trường Đại học Calgary Dinos.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!