University of Guelph Entrance Scholarships

Giá trị: $3,000 - $3,500
Trường: University of Guelph
Hạn nộp hồ sơ: 02 tháng 05, 2023
Điều kiện nộp học bổng
90.0% - 94.9% đạt học bổng $3,000 95.0% hoặc cao hơn $3,500 Những sinh viên không đạt điểm tối thiểu để nhận học bổng đảm bảo sẽ vẫn được xem xét cho tất cả các giải thưởng đầu vào khác, bao gồm tuyển sinh đầu vào, học bổng dựa trên nhu cầu và / hoặc học bổng theo chương trình cụ thể mà trường Đại học có thể cung cấp.
Mô tả:
Tất cả công dân Canada / PR lần đầu tiên nhập học kỳ 1 của các nghiên cứu sau trung học với điểm trung bình nhập học tối thiểu 90,0% đăng ký vào Đại học Guelph sẽ được tự động xem xét cho Học bổng Đầu vào của Đại học Guelph. Việc cấp học bổng sẽ được thực hiện cùng với lời mời nhập học cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn. Cho dù việc cấp học bổng có được thực hiện cùng với lời mời nhập học hay không, tất cả các sinh viên đủ điều kiện sẽ được xem xét lại vào tháng 5 và tháng 8 và có cơ hội đủ điều kiện hoặc tốt hơn để nhận giải thưởng của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!