University of Manitoba Graduate Fellowship (UMGF) - Doctoral Student

Giá trị: $18,000
School: Đại học Manitoba Canada
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên phải có điểm trung bình nhập học tối thiểu là 3.0 để được xem xét cho giải thưởng này. Vui lòng liên hệ với bộ phận của bạn vì họ có thể có yêu cầu GPA cao hơn. Để giữ một học bổng: _ Sinh viên phải được nhận vào làm sinh viên toàn thời gian mà không có điều kiện hoặc đã hoàn thành nhập học tạm thời với tư cách là sinh viên thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong một chương trình sau đại học tại Đại học Manitoba.
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên phải được nhận vào làm sinh viên toàn thời gian mà không có điều kiện hoặc đã hoàn thành nhập học tạm thời với tư cách là sinh viên thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong một chương trình sau đại học tại Đại học Manitoba.
Mô tả:
Mỗi năm, hơn 2 triệu đô la Mỹ học bổng sau đại học được cung cấp cho sinh viên tiến sĩ toàn thời gian để công nhận và hỗ trợ sự xuất sắc trong học tập. Học bổng được cung cấp cho những sinh viên đã chứng tỏ khả năng trí tuệ vượt trội và thành tích học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!