University of Saskatchewan International Excellence Awards

Giá trị: $10,000 CDN
Trường: University of Saskatchewan
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 02, 2022
Tổng số xuất: 4
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế được nhận vào học tại trường. - IELTS tối thiểu 6.5
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên.
Hồ sơ xin học bổng
- Nộp các tài liệu bổ sung. - Đóng $90 CDN phí đăng ký. Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng hướng đến những sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc được nhận vào học tại University of Saskatchewan.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!