University of Waikato International Progression Bursary

Giá trị: $10000
Trường: The University of Waikato English Language Programmes
Hạn nộp hồ sơ: 10 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho sinh viên chuyển tiếp lên chương trình sau đại học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!