University of Windsor Transfer Student Scholarships

Giá trị: $500
Trường: University of Windsor
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Một sinh viên chuyển tiếp từ một trường cao đẳng hoặc đại học (trong nước hoặc quốc tế) đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau đây sẽ được cấp Học bổng Sinh viên Chuyển tiếp một lần được trả khi đăng ký trong kỳ học toàn thời gian đầu tiên của họ tại Đại học Windsor: _ Phải đủ điều kiện nhận tối thiểu ba khoản tín dụng chuyển khoản _ Phải có tối thiểu 80% điểm trung bình tích lũy (điểm trung bình nhập học) _ Phải tham gia ít nhất 2 học kỳ nghiên cứu toàn thời gian trong một chương trình học tập tại một trường cao đẳng hoặc đại học _ Phải là sinh viên đại học / cao đẳng đã đăng ký ít nhất một học kỳ toàn thời gian trong năm học ngay trước khi bắt đầu các nghiên cứu toàn thời gian tại Đại học Windsor. _ Phải chuyển sang một chương trình cấp bằng đại học (ngoại trừ Luật và Giáo dục)
Mô tả:
Sinh viên đại học toàn thời gian chuyển tiếp trực tiếp từ một trường Cao đẳng hoặc Đại học Canada hoặc Quốc tế (không bao gồm Luật và Giáo dục) với điểm trung bình chuyển tiếp từ 80% - 84,9% sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500 đô la
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!