UNSW Global Academic Award

Giá trị: UP TO AUD$10,000
Trường: UNSW Global
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Giải thưởng này dành cho những sinh viên đã hoàn thành xuất sắc Chương trình Nghiên cứu Dự bị của mình và muốn tiếp tục theo học bằng cấp của UNSW.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!