UNSW Pathway Scholarships

Giá trị: UP TO AUD$7,500
Trường: UNSW Global
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này dành cho những sinh viên quốc tế có thành tích cao muốn theo học Chương trình Cao đẳng hoặc Dự bị Đại học.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng sẽ được cấp trên cơ sở ai đến trước được cấp trước cho đến khi đạt đủ hạn ngạch học bổng. Nếu bạn được trao học bổng, hãy chấp nhận lời đề nghị của bạn càng sớm càng tốt .
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!