UQ Academic Scholarships Program

Giá trị: 60.000 AUD
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
UQ Academic Scholarships Program: Học bổng đến 60.000 AUD dành cho sinh viên quốc tế hoàn thành lớp 11 hoặc 12 tại Úc đăng ký chương trình cử nhân. Bao gồm các học bổng: UQ Vice-Chancellor’s Scholarships: trị giá 12.000 AUD/năm UQ Excellence Scholarships: trị giá 6.000 AUD/năm UQ Merit Scholarships: trị giá 6.000 AUD/năm
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!