UQ Lifelong Learner

Giá trị: Học bổng 10% học phí toàn khóa
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
UQ Lifelong Learner: Học bổng 10% học phí toàn khóa học Cử nhân và Thạc sỹ tín chỉ, dành cho cựu sinh viên của trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!