UQ School of Economics Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 50% học phí
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
UQ School of Economics Scholarship (Undergraduate): Học bổng đến 50% học phí toàn khóa học, dành cho chương trình Cử nhân Business and Economics
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!